13.1.10

Ghi nhanh


Sáng qua Hội Mỹ thuật lấy thư mời Tất niên. Ngồi gặm bánh ngoài sân, anh Hồ Hữu Thủ nói vậy là bậy, kêu vào ngồi chung với các đa đề. Mình thích anh Thân và hỏi ảnh học trong Nam hay ngoài Bắc. Anh Đỗ Quang Em nói: thiên tài. Mình nói dù học hay không thì thiên tài vẫn là thiên tài. Anh Thủ: nhưng có học vẫn hơn, và dẫn lời Picasso. Mình thêm: muốn như ổng phải có nhiều vợ. Anh Em: có thằng nào ngồi đây mà nhận mình chỉ có một vợ? Anh La Hon đá đểu: vẽ nhiều mà không bán nhiều như ai đành bẻ gẫy cán bút. Mọi người chuyển qua nói chuyện cái xe cũ của Nam. Anh Thủ và anh Tùng khích lệ Nam làm điêu khắc. Có ba người tự học mà mình yêu thích: Anh Nguyễn Trung, anh Trịnh Thanh Tùng và anh Nguyễn Thân.
Related Posts with Thumbnails