29.7.11

Hình trên mạng

Tình cờ xem trên 123people thấy hình kts Ngô Thanh Nhu chụp mình hồi 2009 với kts Trần Văn Minh, liền lưu lại coi chơi. 


Related Posts with Thumbnails