25.4.13

Ảnh ma Nam chụp năm 2006

Đây là 2 bức hình Nam chụp bằng Sony DSLR-A100 ngày 17/12/2006. Bóng cô gái trên tường tiền sảnh?


Related Posts with Thumbnails