18.8.11

Ánh trăng nói hộ lòng em


Đặng Lệ Quân
Sáng tác
月亮代表我的心  Yue liang dai biao wo de xin
你 问 我 爱 你 有 多 深  Ni wen wo ai, ni you duo shen.
我 爱 你 有 几 分.  Wo ai ni you ji fen.
我 的 情 也 真,我 的 爱 也 真  Wo de qing ye zhen, wo de ai ye zhen. 
 月 亮 代 表 我 的 心 Yue liang dai biao wo de xin.
你 问 我 爱 你 有 多 深 Ni wen wo ai, ni you duo shen.
我 爱 你 有 几 分.   Wo ai ni you ji fen. 
 我 的 情 不 移,我 的 爱 不 变  Wo de qing bu yi, wo de ai bu bian. 
月 亮 代 表 我 的 心 Yue liang dai biao wo de xin
 轻 轻 的 一 个 问,一 经 打 动 我 的 心 Qing qing de yi ge wen , yi jing da dong wo de xin.
 深 深 的 一 段 情,教 我 思 念 到 如 今  Shen shen de yi duan qing, jiao wo si nian dao ru jin.
你 问 我 爱 你 有 多 深 Ni wen wo ai, ni you duo shen.
我 爱 你 有 几 分.  Wo ai ni you ji fen. 
你 去 想 一 想,你 去 看 一 看  Ni qu xiang yi xiang, ni qu kan yi kan. 
 月 亮 代 表 我 的 心 Yue liang dai biao wo de xin.
 Yue liang dai biao wo de xin Ánh trăng nói hộ lòng em
 Ni wen wo ai, ni you duo shen. Anh hỏi em yêu anh chừng nào?
 Wo ai ni you ji fen. Em nói em yêu anh thật nhiều.
 Wo de qing ye zhen, wo de ai ye zhen.  Tấm tình này là thật, trái tim này là thật
Yue liang dai biao wo de xin. Có ánh trăng kia nói hộ lòng em
Ni wen wo ai, ni you duo shen. Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm?
  Wo ai ni you ji fen.  Em nói em yêu anh thật nhiều
 Wo de qing bu yi, wo de ai bu bian.  Tấm tình này không đổi, trái tim này không thay
Yue liang dai biao wo de xin Có ánh trăng kia nói hộ lòng em
Qing qing de yi ge wen , yi jing da dong wo de xin. Một nụ hôn nhẹ nhẹ, làm em rung động tới hôm nay
 Shen shen de yi duan qing, jiao wo si nian dao ru jin. Một mối tình tha thiết, làm em tương tư tới lúc này.
Ni wen wo ai, ni you duo shen. Anh hỏi em yêu anh bao nhiêu
 Wo ai ni you ji fen.  Em nói em yêu anh thật nhiều
 Ni qu xiang yi xiang, ni qu kan yi kan.  Anh hãy nghĩ mà xem, Anh hãy nhìn mà xem
Yue liang dai biao wo de xin. Có ánh trăng kia nói hộ lòng em

Related Posts with Thumbnails