30.11.11

10 năm đã qua

Đời người ngắn quá. Lục lọi ngày xưa mới hay đã qua 10 năm rồi.

22.11.11

20112011-Đại học Kiến trúc

Khoa Kiến trúc tổ chức họp mặt  nhân ngày Nhà giáo. Mình đã thuộc lớp thầy già trong trường. Chụp bằng điện thoại.

Kts Châu Mỹ Anh, bạn đồng niên đồng bàn suốt khóa học.
Related Posts with Thumbnails