2.3.11

Hà Nội ngày 01-03-2011

Một buổi sáng nhiều sương mù. Chụp bằng điện thoại.

Related Posts with Thumbnails