26.12.11

Nguyễn Khải


Cậu Út lại sắp về nhà ăn Tết. Mình có hai đứa con trai: Nguyễn Duy và Nguyễn Khải. Cô em Út nói anh Hai đẻ thêm đứa nữa chắc đặt tên là Nguyễn Huy Thiệp. Thế, thấy sang quàng làm họ...


8.12.11

Hai công trình của Nguyễn Hoài Nam bị lên Talawas

He he, hai công trình thời bao cấp của kts Nguyễn Hoài Nam bị lên Talawas:  http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=585&rb=0203. Những hình này mình gửi cho Báo Kiến trúc làm sao tác giả bài viết có được cũng hay. Xem lại :


Related Posts with Thumbnails