20.11.12

20-11-2012. Khoa Kiến trúc

Ông làm gì? Làm nghề. Cái nghề mình có cái gì đâu mà làm. Không cần học vẫn làm được, còn làm hay hơn cả mình, thuê lại mình. Học tới đại học thì cái gì chẳng làm được. Làm thường dân khó lắm. Tri kỷ còn hơn là người tình, vì tri kỷ thì lúc có lúc không, cần thì tới chứ không phải lúc nào cũng phải tới.
Related Posts with Thumbnails