22.11.11

20112011-Đại học Kiến trúc

Khoa Kiến trúc tổ chức họp mặt  nhân ngày Nhà giáo. Mình đã thuộc lớp thầy già trong trường. Chụp bằng điện thoại.

Kts Châu Mỹ Anh, bạn đồng niên đồng bàn suốt khóa học.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts with Thumbnails