18.12.12

Cũng có khi ...

Thanh Thủy nói như thơ: Cũng có lúc anh trở nên không đạt ....

1 nhận xét:

Related Posts with Thumbnails