17.2.13

CLB Lục Bát Sài Gòn gặp nhau đầu Xuân

Ở nhà Trương Nam Chi: Cúc Vàng - nhà báo Hoàng Linh - Lê Minh Dung - nhà báo Bảo Trung - Trương Nam Chi, KTS Hoài Nam - Kiều Huệ - Bùi Ánh Sắc - Kim Hương - vợ chồng Ngọc Sang.


Quán 64 Trần Quốc Thảo. từ trái qua: Vợ chồng nhà thơ Lê Minh Dung - KTS Nguyễn Hoài Nam - Trương Nam Chi - Bùi Ánh Sắc - Cúc Vàng - Hoàng Linh - Nhà báo Vũ Quỳnh- Vợ chồng Ngọc Sang - Kiều Huệ - Kim Hương.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts with Thumbnails