26.3.09

Lỗi
          Nguyễn Hoài Nam
                   Phác thảo 1_13/2009  
        Nếu tặng được nhau
                           một lời xin lỗi
       Thì đã chẳng có ai
                          phải trách hờn.
       Thôi, im lặng là hơn
                và mặc cho môi mắt ...
       Anh cứ là người có lỗi
       Vì em
                 chẳng bao giờ
                                        bỏ qua.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts with Thumbnails