25.4.09

Đừng hỏi
          Nguyễn Hoài Nam
                   Phác thảo 1_12/2009  
Tưởng đã trao cả cho nhau rồi,
                       bấy nhiêu thiếu đủ.
Tưởng đã quên rồi,
        những ngày tháng kề vai.
Sao anh cứ đặt
         những câu hỏi
                    như nhau,
Cho chỉ một câu trả lời
                        không đoan chắc.
Không có gì lạ
       nơi điều em sẽ nói
Nên anh đừng mãi hỏi
                         tại sao?
Em bước ra khỏi em rồi,
          nên không còn là em nữa.
Xin người đừng hỏi,
               vì câu trả lời
                    cũng sẽ là
                             Không!
Lời họa của nguoiconcuanui Ngọc Minh:
                                  Trao nhau đừng hỏi vì sao?
                          Bởi chẳng có lời nào nói hết
                          Chỉ biết rằng cho nhau rồi mình biết
                          Em là anh và anh lại là em.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts with Thumbnails