26.12.11

Nguyễn Khải


Cậu Út lại sắp về nhà ăn Tết. Mình có hai đứa con trai: Nguyễn Duy và Nguyễn Khải. Cô em Út nói anh Hai đẻ thêm đứa nữa chắc đặt tên là Nguyễn Huy Thiệp. Thế, thấy sang quàng làm họ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts with Thumbnails