8.12.11

Hai công trình của Nguyễn Hoài Nam bị lên Talawas

He he, hai công trình thời bao cấp của kts Nguyễn Hoài Nam bị lên Talawas:  http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=585&rb=0203. Những hình này mình gửi cho Báo Kiến trúc làm sao tác giả bài viết có được cũng hay. Xem lại :


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts with Thumbnails