3.12.09

The Beatles The Long & Winding Road

The Beatles
The Long & Winding Road


"The Long, Winding Road" (Con đường dài và khúc khuỷu) của Paul McCartney (Lennon / McCartney) phát hành năm 1970. McCartney: piano, John Lennon: bass, George Harrison: guitar, Ringo Starr: trống, và Billy Preston: organ Hammond. 
The long and winding road
That leads to your door
Will never disappear
Ive seen that road before
It always leads me her
Lead me to you door

The wild and windy night
That the rain washed away
Has left a pool of tears
Crying for the day
Why leave me standing here
Let me know the way

Many times Ive been alone
And many times Ive cried
Any way youll never know
The many ways Ive tried

But still they lead me back
To the long winding road
You left me standing here
A long long time ago
Dont leave me waiting here
Lead me to your door

But still they lead me back
To the long winding road
You left me standing here
A long long time ago
Dont leave me waiting here
Lead me to your door
Yeah, yeah, yeah, yeah

Bản dịch ý: Vũ Hoàng Linh


Con đường dài khấp khuỷu
Dẫn tới cửa nhà em
Con đường luôn ở đấy
Anh đã thấy đường này
Đường luôn dẫn anh tới
Cửa nhà người anh yêu
Đêm hoang, gió thổi mạnh
Mưa cuốn đêm xa rồi
Còn lại hồ nước mắt
Khóc chờ đợi ngày mai


Sao em để mặc anh
Chỉ đường anh, em hỡi
Nhiều lúc anh cô độc
Nhiều lúc anh đã khóc
Em sẽ chẳng thể biết
Những đường anh đi qua
Nhưng chúng đều đưa anh
Trở về đường xưa cũ
Em bỏ anh ở đó
Đã lâu, lâu lắm rồi
Đừng để anh đứng đợi
Em ơi, đưa anh về


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts with Thumbnails