25.12.09

Baccara - Yes, Sir, I Can Boogie

Yes, Sir, I Can Boogie
Baccara
Baccara , đôi  nữ Tây Ban Nha hát tiếng Anh: Mayte Mateos (1951) và María Mendiola (1952) Âm nhạc của họ là kết hợp của disco và phong cách nhạc pop.
Boogie là kỹ thuật lặp lại một giai điệu, ban đầu chơi trên piano, sau dùng cho guitare và các nhạc cụ khác. Chúng được dùng nhiều trong dòng nhạc blues, và sau đó là rock. Gốc của từ Boogie woogie chưa rõ, xin xem thêm tại

Mister
Your eyes are full of hesitation
Sure makes me wonder
If you know what you're looking for.
Baby
I wanna keep my reputation
I'm a sensation
You try me once, you'll beg for more.
Chorus

Oh, Yes Sir, I can boogie
But I need a certain song.
I can boogie,
Boogie woogie
All night long.

Oh, Yes Sir, I can boogie
If you stay, you can't go wrong.
I can boogie,
Boogie foogie
All night long.

No Sir
I don't feel very much like talking
No, neither walking
You wanna know if I can dance.

Yes Sir
Already told you in the first verse
And in the chorus
But I will give you one more chance.
Chorus Repeat To Fade

Yes Sir, I can boogie....
namkts57 tạm dịch ý:
Mister
Ánh mắt bạn chứa đầy những do dự
Buộc tôi phải tự hỏi mình
Giá mà biết được điều vẫn kiếm tìm
Baby
Tôi muốn giữ lấy chút danh cho mình
Vì tôi vốn mẫn cảm
Hãy thử một lần rồi sẽ phải cầu xin..

Điệp khúc

Ô Ngài, tôi có thể boogie
Nhưng cũng phải có một đôi lời
Tôi có thể boogie,
Boogie woogie
Suốt một đêm dài.

Ô Ngài, tôi có thể boogie
Nếu ở lại, sẽ không còn ân hận nữa
Tôi có thể boogie,
Boogie woogie
Suốt một đêm dài.

Không, thưa Ngài,
Tôi không thấy được nhiều như ước nguyện
Không, chẳng phải là từng bước một
Bạn sẽ thấy nếu tôi cùng nhảy.

Ô Ngài,
Tôi sẵn lòng đề tặng những vần thơ đầu
Và cả trong những điệp khúc
Và bạn sẽ có thêm một cơ hội.

Điệp khúc nhỏ dần

Thưa Ngài, tôi có thể boogie


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts with Thumbnails