16.5.09

Nhầm
          Nguyễn Hoài Nam
                   Phác thảo 1_15/2009  
Chỉ còn nhớ được người,
                           qua những gì để lại.
Chẳng còn giữ được gì,
                          chỉ là những dở dang.
Dù đã gắng để quên người,
               cũng chỉ quên được một nửa.
Dù không chịu nhận là mình,
                      cũng đã hơn một lần
                                      chẳng là ta.
                                 ... 
Say thế nào, thì rồi cũng phải quay lại.
Chẳng nói khác được đâu,
                          vì nơi ấy
                                 chưa khi nào
                                       là của ta.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts with Thumbnails