12.6.13

Đĩa than Robertino Loretti

Đổi 2 bộ đĩa than 16 cái của Mozart và Brahms chỉ để lấy 1 Robertino. Khác với đĩa mono của Melodia, đĩa này stereo. Xót của, nhưng cũng đã toại nguyện rồi. (Ngày Tết sâu bọ, giờ dậu, hi hi)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts with Thumbnails