22.9.09

Điều có thực

     Những nỗi riêng chung
                                một đời,
                                      chẳng mong
                                                  chia sẻ.
     Những đoạn đường
                              đã qua,
                                   nào biết
                                              tới đâu.
     Chẳng dối lòng
               nhưng thật đã nhiều phen                                     
                    mờ tỏ
                           không nhìn ra
                             nơi đến.           
           ...                                   
     Khi em nhìn vào mắt anh
                    là đã cho anh
                              nhiều hơn
                                  điều không thể.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts with Thumbnails