30.10.09

Sarah McLachlan - U Want Me 2

U Want Me 2
Sarah McLachlan

Lời dịch: của các em học sinh
You walk on by
Clueless and so high
Following your aimless path away from us
You're so far away
And what can I say
'Cause I can't be the one you wanted me to be

So tell me how do you feel
It's so confusing
If you let it all go, it'll fall apart
Do you want me to stay and say I still want you
You want me too, don't you?

So what are we saying
Our eden's a failure
A made-up story
to fit the picture-perfect world
The one with "I do"s
and I love you
And we are made for each other
Is forever over now?

And tell me how do you feel
It's so confusing
If you let it all go, it'll fall apart
Do you want me to stay and say I still want you
You want me too, don't you?

I hope there's forgiveness
In the distance between us
Can we make what lies ahead of us a better place to be?

So tell me, how do you feel
It's so confusing
If you let it all go, it'll fall apart
Do you want me to stay and say I still want you
You want me too, don't you?

Anh Cũng Muốn Em?

Anh bước qua
Không biết gì và quá cao vời
Theo con đường vô định của anh xa cách chúng ta
Anh quá xa xôi
Và em có thể nói gì?
Vì em không thể là người anh đã muốn em là

Nên hãy nói cho em biết anh cảm giác thế nào
Nó quá khó hiểu
Nếu anh buông thả tất cả, nó sẽ đổ vỡ
Anh có muốn em ở lại và nói em vẫn muốn anh?
Anh cũng muốn em, phải không?

Thế chúng ta đang nói gì?
Vườn địa đàng của chúng ta là một sự thất bại
Một câu chuyện dựng nên
để cho vừa thế giới bức-tranh-hoàn-hảo
Thế giới với “Tôi nguyện”
và anh yêu em
Và chúng ta được tạo cho nhau
Giờ có phải mãi mãi đã hết rồi sao?

Và hãy nói cho em biết anh cảm giác thế nào
Nó quá khó hiểu
Nếu anh buông thả tất cả, nó sẽ đổ vỡ
Anh có muốn em ở lại và nói em vẫn muốn anh?
Anh cũng muốn em, phải không?

Em hy vọng có sự thứ tha
Trong khoảng cách giữa chúng ta
Có thể chúng ta làm những gì nằm phía trước chúng ta một nơi tốt đẹp hơn để sống không?

Nên hãy nói cho em biết anh cảm giác thế nào
Nó quá khó hiểu
Nếu anh buông thả tất cả, nó sẽ đổ vỡ
Anh có muốn em ở lại và nói em vẫn muốn anh?
Anh cũng muốn em, phải không?Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts with Thumbnails