12.11.09

Пахмутова: Песня О Тревожной Молодости

Песня О Тревожной Молодости 
А. Николаевна Пахмутова

Забота у нас простая,
Забота наша такая:
Жила бы страна родная, —
И нету других забот.


Припев: 

И снег, и ветер,
И звёзд ночной полёт…
Меня мое сердце
В тревожную даль зовёт.
Пускай нам с тобой обоим
Беда грозит за бедою,
Но дружба моя с тобою
Лишь вместе со мной умрёт.

Припев.

Пока я ходить умею,
Пока глядеть я умею,
Пока я дышать умею,
Я буду идти вперёд.


Припев.

И так же, как в жизни каждый,
Любовь ты встретишь однажды.
С тобою, как ты, отважно
Сквозь бури она пройдёт.

Припев.

Не думай, что всё пропели,
Что бури все отгремели.
Готовься к великой цели,
А слава тебя найдёт.

Припев.
Lời dịch: Phạm Tuyên.

Lòng ta hằng mong muốn và ước mơ
Bàn tay son sắt giương cao ngọn cờ
Để ngàn đời bền vững Tổ quốc ta
Trời cao muôn vì sao chói loà

Dù sương gió tuyết rơi
Dù cho vắng ngôi sao giữa trời
Hoà trái tim với tiếng ca
Chúng ta dồn chân lên đường xa!
Александра Николаевна Пахмутова (Alexander Nhicolaevna Pakhmutova) sinh ngày 9-11-1929 tại Stalingrad. Nghệ sĩ nhân dân Liên Xô (1984), giải thưởng Lê Nin (1967), giải thưởng Nhà nước Liên Xô (1975, 1982.), Anh hùng Lao động xã hội chủ nghĩa (1990)
Thời thanh niên sôi nổi (Песня О Тревожной Молодости), nhạc A.N Pakhmutova, lời Oshanin (Л. Ошанин) - Phạm Tuyên chuyển lời Việt phần đầu bài hát, tới nay chưa thấy bản dịch trọn vẹn bài hát
này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts with Thumbnails