28.11.09

John Lennon: Imagine

Imagine
John Lennon
John Ono Lennon
(John Winston Lennon, 9/10/1940 – 8/12/1980)


"Imagine" (Hãy tưởng tượng)
John Lennon thể hiện "Imagine" trong album Imagine năm 1971. Trước chỉ được nghe, khi được xem đoạn phim này, thật khó thể quên gương mặt của Yoko Ono và nụ hôn tuyệt vời của họ.
Năm 2004, "Imagine" được tạp chí Rolling Stone bầu là bài đứng thứ 3 trong 500 bài hát hay nhất mọi thời đại.
Điệp khúc của bài hát có thể đã lấy cảm hứng từ thơ của Yoko Ono về tuổi thơ của bà ở Nhật Bản. Bà nói lời bài hát "chính là những gì John tin tưởng, rằng tất cả chúng ta là một quốc gia, một thế giới, một dân tộc".


Hãy tưởng tượng thế giới không có thiên đường... không có địa ngục. Trên đầu ta chỉ là bầu trời. Hãy hình dung tất cả mọi người sống cho ngày hôm nay....
Hãy hình dung thế giới không có các quốc gia...không có gì để giết hoặc để chết vì nó... và cũng không có cả tôn giáo. Hãy hình dung tất cả mọi người sống trong hòa bình...
Hãy hình dung thế giới không có tài sản... không cần phải tham lam hay thèm khát điều gì. Một tình bằng hữu của con người. Hãy hình dung tất cả mọi người cùng chia xẻ cả thế giới...
Bạn có thể nói rằng tôi là kẻ mơ mộng, nhưng tôi không phải người duy nhất. Tôi hy vọng ngày nào đó bạn sẽ đến với chúng tôi. Và thế giới sẽ trở thành như một.Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one

Lời dịch: các em học sinh
Thiên đường chỉ là tưởng tượng
Nhưng sẽ dễ dàng hơn nếu bạn cố gắng
Chẳng có địa ngục nào dưới chân chúng ta
Chỉ có bầu trời xanh trên cao
Thử tưởng tượng tất cả mọi người
Tồn tại cho ngày hôm nay...

Thử tưởng tượng chẳng có quốc gia nào cả
Nhưng thật khó để xảy ra
Vì chẳng có lý do để diết, để hy sinh
Và cũng chẳng có thứ tôn giáo nào
Thử tưởng tượng tất cả mọi người
Đều có cuộc sống trong hòa bình

Có thể bạn nghĩ tôi là kẻ mơ mộng
Nhưng tôi không phải là người duy nhất
Tôi hy vọng một ngày nào đó bạn cũng sẽ như chúng tôi
Và thế giới sẽ là một

Thử tưởng tượng không có chiếm hữu
Tôi tự hỏi nếu bạn có thể
Chẳng tham lam và ham muốn mãnh liệt
Với tình thân ái giữa người với người
Thử tưởng tượng tất cả mọi người
Đều góp sức cho thế giới này

Có thể bạn nghĩ tôi là kẻ mơ mộng
Nhưng tôi không phải là người duy nhất
Tôi hy vọng một ngày nào đó bạn cũng sẽ như chúng tôi
Và thế giới sẽ hoàn làm mộtImagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one

Lời dịch: các em học sinh
Sẽ thật dễ dàng nếu bạn cố gắng
Tưởng tượng rằng không hề có thiên đường
Cũng chẳng hề có địa ngục
Chỉ có trời cao
Tưởng tượng rằng mọi người
Đều sống cho ngày hôm nay
Cũng chẳng khó để tưởng tượng rằng
Không còn sự phân biệt quốc gia
Không còn chết chóc
Cũng chẳng còn phân biệt tôn giáo
Tưởng tượng rằng mọi người
Đều sống trong hoà bình

Hãy tưởng tượng chẳng còn sở hữu cá nhân
Tôi tự hỏi, bạn có làm được hay không
Chẳng cần quan tâm đến đói hay no
Tưởng tượng mọi người
Cùng sẻ chia mọi thứ trên thế gian

Bạn có thể cho rằng tôi mơ mộng
Nhưng tôi không phải là người duy nhất
Hy vọng rằng bạn sẽ hoà nhập cùng chúng tôi
Và thế giới này là một


Elton John covered John Lennnon's Imagine at Central Park in September, 1980
 Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts with Thumbnails