14.11.09

Chẳng hẹn

          Những khoảnh khắc
                          có là gì,
          Nếu không được chờ,
                   như một  lời hẹn?
          Em cũng có đợi đâu,
                     mà phải nói
                             cho người hay.

          Sao anh cứ đặt
                  những câu hỏi
                              như nhau,
          Cho chỉ một câu trả lời
                           không đoan chắc.

          Sao không nhìn vào mắt em
                 như ngày nào bên nhau ấy.
          Sao chẳng nói gì với em,
                           để biết lòng còn yêu?

          Một ánh nhìn,
                         đem cho,
                                  cũng đủ.
          Cũng là vui
                       có ai hẹn,
                                 mà chờ.

          Còn bao lâu nữa
                    để lại được
                                   bắt đầu,
          Và đem tặng
                điều ước
                      mà chính ta
                                không có.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts with Thumbnails