2.3.10

Today


Today
Nhạc và lời của Randy Sparks.
Thu âm bởi New Christy Minstrels, 1964 (#17); Trong phim "Advance to the Rear"
.
John Denver và Catherine McKinnon đã hát bài này rất tuyệt, nhưng tôi vẫn thích nghe Felicia Wong.
Today while the blossoms still cling to the vine,
I'll taste your strawberries, I'll drink your sweet wine;
A million tomorrows shall all pass away
Ere I forget all the joy that is mine today.

I'll be a dandy and I'll be a rover,
You'll know who I am by the song that I sing.
I'll feast at your table, I'll sleep in your clover,
Who cares what tomorrow may bring.

Today while the blossoms still cling to the vine,
I'll taste your strawberries, I'll drink your sweet wine;
A million tomorrows shall all pass away
Ere I forget all the joy that is mine today.

I can't be contented with yesterday's glories,
I can't live on promises winter to spring.
Today is my moment and now is my story --
I'll laugh and I'll cry and I'll sing.

Today while the blossoms still cling to the vine,
I'll taste your strawberries, I'll drink your sweet wine;
A million tomorrows shall all pass away
Ere I forget all the joy that is mine today.
Tạm dịch: namkts57
Hôm nay, khi nụ hoa vẫn còn bám trên cành nho,
Anh sẽ nếm vị dâu tây cùng rượu nồng nơi em;
Triệu ngày tới rồi cũng sẽ qua
Và quên hết những niềm vui đang có.

Anh sẽ là công tử và cũng là một tên cướp,
Em sẽ biết anh là ai từ những lời ca của anh.
Anh sẽ dùng cơm bên em, và ngủ một giấc an lành,
Chẳng cần biết điều gì ngày mai sẽ tới.

Hôm nay, khi nụ hoa vẫn còn bám trên cành nho,
Anh sẽ nếm vị dâu tây cùng rượu nồng nơi em;
Triệu ngày tới rồi cũng sẽ qua
Và quên hết những niềm vui hôm nay.

Anh chẳng vừa lòng với chuyện vui cũ,
Cũng chẳng thể sống mãi với lời hẹn ước .
Hôm nay là thời khắc của anh và giờ là chuyện tình đời ta
Anh sẽ khóc cười và anh sẽ hát.

Hôm nay, khi nụ hoa vẫn còn bám trên cành nho,
Anh sẽ nếm vị dâu tây cùng rượu nồng nơi em;
Triệu ngày tới rồi cũng sẽ qua
Và quên hết những niềm vui hôm nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts with Thumbnails