18.3.10

Hỏi

Hỏi
Em đã không giận thì thôi
Đừng hỏi những câu dễ thế.
Sao không đặt câu nào cho khó hơn
Để anh chịu thua luôn một thể.

Cũng phải nói thừa ra một chút
Để người ta chẳng biết đâu mà lần.
Nếu thật có một phút thoáng qua
Hãy cứ nhận đi, vì sẽ không có nữa.

Dù gì thì anh cũng đáng yêu
Không thế còn gặp nhau làm chi nữa.
Có gửi lời gì cho gió không
Hay giữ lại cho một lần gặp cuối.
Phố - Phác thảo 1-2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts with Thumbnails