9.3.10

Joanna Wang Let's start from here

Joanna Wang Let's start from here

Let's start from here

*Giving up
why should i
have come too far to forget
beautiful
just got lost
somewhere along the way
so much was missing when you went away

Chorus:
let's start from here
lose the past
change our minds
we don't need a finish line
let's take this chance
don't think to deep
all those promises we couldn't seem to keep
I don't care where we go
let's start from here

**Standing here
face to face
a finger on your lips
don't say a word
don't make a sound
silence around us now
even when you were gone I felt you everywhere

Chorus:...

I've never been the one to open up
but you've always been the voice within
the only one for my cold heart
Tạm dịch: namkts57

Hãy bắt đầu từ đây

Chẳng còn gì để tin nữa
sao em chẳng thể
đi thật xa để được quên
điều đẹp đẽ
mình vừa đánh mất
nơi nào đó dọc đường
quá nhiều mất mát khi anh bỏ đi

Chorus:
hãy bắt đầu từ đây
quên đi ngày cũ
hãy đổi đi cách nghĩ
ta chẳng cần đến một kết cục
Hãy nắm lấy dịp này
và đừng nghĩ sâu xa quá
Ta chẳng thể giữ được mọi lời hứa hẹn,
Em chẳng quan tâm, nơi ta sẽ tới
hãy bắt đầu từ đây

** Mình hãy đứng đây
mặt đối mặt
hãy đặt tay trên môi anh
và đừng nói gì cả
đừng gây tiếng động
chỉ có tĩnh lặng quanh ta lúc này
dù cho anh đã đi rồi, em vẫn thấy như
anh còn ở mọi nơi

Chorus: ...

Em chưa từng một lần mở lòng
nhưng anh luôn nghe được lời em
chỉ mình anh trong trái tim em giá lạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts with Thumbnails