15.3.10

The Cascades - Rythm of the rain

The Cascades Rymth of the rain
"Rhythm of the Rain" của Claude John Gummoe được ban nhạc The Cascade trình bày năm 1962.
Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I've been
I wish that it would go and let me cry in vain
And let me be alone again
Now the only girl I've ever loved has gone away
Looking for a brand new start
Little does she know that when she left that day
Along with her she took my heart
Rain please tell me now does that seem fair
For her to steal my heart away when she don't care
I can't love another when my heart's somewhere far away
Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I've been
I wish that it would go and let me cry in vain
And let me be alone again
Oh the only girl I've ever loved has gone away
Looking for a brand new start
Little does she know that when she left that day
Along with her she took my heart
Rain won't you tell her that I love her so
Please ask the sun to set her heart aglow
And rain in her heart and let the love we knew start to grow
Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I've been
Oh I wish that it would go and let me cry in vain
And let me be alone again
When the rain comes
They run and hide their heads
They might as well be dead
When the rain comes
Lời dịch: http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/

Tôi lắng nghe giai điệu của mưa
Tiếng mưa như nói với tôi rằng tôi chỉ là một kẻ khờ khạo
Mưa ơi xin ngừng rơi để tôi khóc trong đau khổ
Tôi muốn được cô đơn một mình
Người con gái duy nhất mà tôi yêu đã rời xa tôi
Em tìm kiếm một sự khởi đầu mới mẻ
Người yêu bé bỏng,em có biết rằng
Ngày em đi em đã mang theo cả tình yêu của tôi

Mưa ơi hãy nói cho tôi biết điều này có công bằng không
Em đánh cắp trái tim tôi khi em chẳng còn yêu tôi nữa
Liệu tôi có thể yêu thương ai khác khi trái tim đã mất rồi?

Tôi lắng nghe giai điệu của mưa
Tiếng mưa như nói với tôi rằng tôi chỉ là một kẻ khờ khạo
Mưa ơi xin ngừng rơi để tôi khóc trong đau khổ
Tôi muốn được cô đơn một mình

Người con gái duy nhất mà tôi yêu đã rời xa tôi
Em tìm kiếm một sự khởi đầu mới mẻ
Người yêu bé bỏng ,em có biết rằng
Ngày em đi em đã mang theo cả tình yêu của tôi

Mưa nói giùm tôi với em rằng tôi yêu em lắm
Xin nói mặt trời thắp lửa trái tim em
Hãy để mưa rơi trong lòng em
Và để tình yêu đôi ta ngày trước lại thêm một lần nảy nở

Tôi lắng nghe giai điệu của mưa
Tiếng mưa như nói với tôi rằng tôi chỉ là một kẻ khờ khạo
Mưa ơi xin ngừng rơi để tôi khóc trong đau khổ
Tôi muốn được cô đơn một mình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts with Thumbnails