30.6.09

All I Have To Do Is Dream

ANDY GIBB & VICTORIA - All I Have To Do Is Dream

ALL I HAVE TO DO IS DREAM
 (Boudleaux Bryant)
Drea-ea-ea-ea-eam, dream, dream, dream
Drea-ea-ea-ea-eam, dream, dream, dream
When I want you in my arms
When I want you and all your charms
Whenever I want you, all I have to do is
Drea-ea-ea-ea-eam, dream, dream, dream
When I feel blue in the night
And I need you to hold me tight
Whenever I want you, all I have to do is
Drea-ea-ea-ea-eam
I can make you mine, taste your lips of wine
Anytime night or day
Only trouble is, gee whiz
I'm dreamin' my life away
I need you so that I could die
I love you so and that is why
Whenever I want you, all I have to do is
Drea-ea-ea-ea-eam, dream, dream, dream
Drea-ea-ea-ea-eam
I can make you mine, taste your lips of wine
Anytime night or day
Only trouble is, gee whiz
I'm dreamin' my life away
I need you so that I could die
I love you so and that is why
Whenever I want you, all I have to do is
Drea-ea-ea-ea-eam, dream, dream, dream
Drea-ea-ea-ea-eam, dream, dream, dream
FADE
Drea-ea-ea-ea-eam, dream, dream, dream
Khi ta hai mươi
yêu thương có trong
ta chơi vơi
Nghe trong tim hát lên
bao câu ca chứa chan
ngập tràn đầy niềm vui
lòng nhớ ghi
trong cuộc đời
Chớ có quên!
Khi ta hai mươi
Ta yêu gió
yêu mây xa xôi
Ta yêu sông nước
mênh mông muôn nơi
đó đây ngập tràn
đầy niềm vui
lòng nhớ muôn đời
Sẽ nhớ mãi nhớ mãi
khi hai mươi hai mươi
toàn là niềm
vui trong lòng
Sẽ nhớ mãi nhớ mãi
Ước gì được sống mãi
tháng năm mộng mơ
Khi ta hai mươi
Ta mong ta nhớ
khi mưa rơi rơi
Ta luôn ghi nhớ môi
hôn đam mê ngất ngây
ngập tràn đầy niềm vui
lòng nhớ ghi
trong cuộc đời
Khi ta hai mươi
Ta yêu gió
yêu mây xa xôi
Ta yêu sông nước
mênh mông muôn nơi
đó đây ngập tràn
đầy niềm vui
lòng nhớ muôn đời
Sẽ nhớ mãi nhớ mãi
khi hai mươi hai mươi
toàn là niềm
vui trong lòng
Sẽ nhớ mãi nhớ mãi
Ước gì được sống mãi
tháng năm mộng mơ
Khi ta hai mươi
Ta mong ta nhớ
khi mưa rơi rơi
Ta luôn ghi nhớ môi
hôn đam mê ngất ngây
ngập tràn đầy niềm vui
lòng nhớ ghi
trong cuộc đời
khi ta hai mươi ta
không quên bao giờ
khi ta hai mươi ta
không quên bao giờ


 
PENDANT LES VACANCES
Tựa gốc: "All I Have To Do Is Dream"
(Bryant / H. Ithier / C. Carrère   1963)
Trình bày: Sheila (France)
Pendant les vacances
eh eh eh
Pendant les vacances
eh eh eh
{Refrain:}
Demain je pars
Tout l'été il va falloir
Nous séparer
Pendant les vacances
Essaie de ne pas m'oublier !
Oui j'ai seize ans
Et tu sais que mes parents
Vont m'emmener
Pendant les vacances
Essaie de ne pas m'oublier 
Demain c'est si long
Tu es un garçon
D'autres filles te plairont
Tu vas t'amuser sans moi
Et ton amour pourrait changer
{au Refrain}
Pour me rassurer
Tu viens m'embrasser
Mais tu sais bien que c'est vrai
Tu vas t'amuser sans moi
Et ton amour pourrait changer
{au Refrain}
Pendant les vacances
eh eh eh
Pendant les vacances
eh eh eh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts with Thumbnails