29.6.09

M2M

M2M có hai bài mà chỉ nghe lần đầu đã thấm. An ủi rằng còn thích tức chưa đến nỗi già đâu. Cất vào kho đã.
M2M- Pretty Boy
M2M- The day you went away

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts with Thumbnails