28.6.09

Michael Jackson

Michael Jackson (Michael Joseph Jackson, 29-08-1958~25-06-2009).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts with Thumbnails