30.6.09

Một lời xa          Nguyễn Hoài Nam    
                   Phác thảo 1_22/2009  
Dù không chắc
                vừa được nghe
                                    em nói,
Cũng hỏi lại
              một lần,
                   vì chẳng tin.
Chỉ có bấy nhiêu lời
                            sao gọi
                                      là đủ,
Hỏi làm chi
              để phải nói ra
                    điều chẳng mong.
Muốn được mau quên
             những ngày vui trước,
Để cất lại
          những nỗi buồn
                              hôm nay ...
Còn bao lâu nữa
                 để lại được
                                   bắt đầu,
Và đem tặng
            điều ước
                   mà chính ta
                                không có.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts with Thumbnails