30.6.09

UFO (OVNI) với tôi

Với mọi người, có thể tin, hay chưa hoặc không tin là có, nhưng riêng tôi vẫn cho là thật. Những vật thể bay không xác định, những câu chuyện từ thời xưa cho đến những cái mới nhìn được hôm nay, đều là những gợi ý cho một không gian khác, lớn hơn nhiều và chứa đầy ước vọng. Giấc mơ lại thường không có thật bao giờ, nhưng những phút ít ỏi rơi vào cõi ấy, sau một ngày làm việc, thật quý biết bao. Tưởng về một nơi khác, không có bờ, như là tranh trừu tượng, không cần tìm đâu xa.
Đây là kho riêng cất giữ những điều ước, để khi không còn muốn gì nữa cả, tôi sẽ mở ra xem, may ra lúc đó, lòng có khi muốn lại.
    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts with Thumbnails